Årets Virksomhed

(Business Randers)

Prisen “Årets Virksomhed” går til en virksomhed, der i det forgangne år har formået at skabe resultater på flere parametre. Kriterierne for udvælgelse af kandidater til prisen er:

  • Virksomhedens økonomi
  • Effektiviseringsfokus
  • Udvikling
  • Innovationsvilje
  • Bæredygtighed
  • Lokalt engagement

De nominerede i 2023

Nordic Waste

Nordic Waste er en virksomhed skabt på cirkulære principper og en vision om at være en betydende leverandør af genvundne råstoffer og et solidt cirkulært alternativ til brugen af oprindeligt udvundne råstoffer. Virksomhedens to unikke vaskeanlæg er de eneste i Danmark, der kan rense forurenet jord og genvinde rene råstoffer i form af sand og grus, som kan leveres tilbage til bygge- og anlægsindustrien. Udover vask af jord tilbyder virksomheden også biologisk rensning og nyttiggørelse af jord, og Nordic Waste arbejder med hele 6 af FN’s verdensmål. Virksomheden har i øvrigt klaret sig flot økonomisk med et fantastisk regnskab fra 2022. Nordic Waste har desuden stor fokus på udvikling og innovation, der skal være med til at sikre virksomhedens fremtid.

Pro Developments A/S

Pro Developments A/S tilbyder projektudvikling på ejendomsmarkedet med speciale inden for retail og detailhandel. Virksomheden har haft et rigtigt flot år økonomisk, og har haft mange spændende projekter i bogen. Pro Developments A/S har desuden været med til at sætte sit præg på Randers og omegn med lokale projekter som Rema 1000 i Drastrup og BOXIT på Århusvej, COOP365 i Langå og på Hadsundvej samt en JYSK og en Harald Nyborg i Hobro samt meget mere. Pro Developments A/S støtter derudover op om forskellige lokale sportsforeninger og velgørende organisationer, hvilket også vidner om et stort hjerte for det lokale samfund i Randers.

Zurface

Zurface er Nordens største leverandør og producent af natursten og har sit hovedkvarter på Randers Havn ved Tronholmen. Virksomheden har i det seneste år skabt nogle særdeles flotte økonomiske resultater på både top- og bundbundlinjen – sidstnævnte blev i 2022 over fordoblet i forhold til tidligere år. Derudover har Zurface kontinuerligt arbejdet med deres bæredygtighed i både produktion og levering og virksomheden er derfor en del af Dansk Initiativ for Etisk Handel. Alliancen arbejder for at fremme ansvarlig handel med respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder og hensyn til miljø og klima.

Som de eneste i Danmark har Zurface eneret på at bryde og forarbejde granit i de fire tilbageværende danske stenbrud på Bornholm. Det er en naturressource, som håndteres og bearbejdes med stolthed, respekt og med et stort fokus på miljøbevidsthed og bæredygtighed.