Årets Team

(Jyske Bank)

Som direktør/leder kan du til denne pris indstillet ét af dine TEAMS, som har gjort en markant synlig forskel.

I din indstilling skal du begrunde følgende to spørgsmål:

  • Hvilken konkret adfærd har dit TEAM udvist for at fortjene din indstilling?
  • Hvordan har denne adfærd konkret haft en positiv effekt i virksomheden?

De nominerede i 2023

Operaen Randers

Team Operaen arbejder for byudvikling og iscenesættelse af sociale fællesskaber. De gør det i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, som de inviterer med i hele deres kreative proces fra idéudvikling til udførsel. De vil være så dygtige til at iscenesætte kreative hverdagsfællesskaber, at folk har lyst til at betale for at deltage. Samtidig skal alle aktiviteter være let tilgængelige for alle og have et klart formål med at bringe folk sammen. Det er de kun lykkedes med at gøre, fordi deres medarbejdere og samarbejdspartnere har modet og motivationen, tilliden og talentet til at slippe kreativiteten løs til glæde for Team Operaen og byens borgere.

eCAR

Teamet i eCAR er eksperter i import, salg og reparation af amerikanske pickup trucks og sportsvogne. Alle relevante medarbejdere inddrages i beslutninger om hvert enkelt køretøj, ligesom der generelt er stor fokus på motiverende ledelse og medarbejdertrivsel. Randers-firmaet er vokset fra, at Allan "handlede lidt biler" i 90'erne til, at de i dag beskæftiger 8 personer med stadig større omsætning og indtjening. Dette har kun kunnet lade sig kun gøre med et stærkt team med god arbejdsmoral og en stor portion humor, men især også pga. deres høje faglige kompetencer, hvor teamet dagligt møder ind og udfører deres arbejde med stor professionalisme.

JMA

JMA’s værdier er T.E.A.M - Tillid, Entusiasme, Ansvar og Mod, som virksomheden dagligt holder hinanden op på i deres adfærd og ambition om at blive bedre hver dag og skabe værdi for deres kunder. De er det ”perfekt uperfekte” team, da de har pladsen og modet til at stå ved, de fejl de laver. Teamet vokser sammen med hinanden og ikke mindst kunderne. Hele teamet har bidraget særdeles positivt til den nationale og internationale vækst og sikret flere arbejdspladser i Randers. JMA rummer men stiller samtidig krav til hinanden. Der skal være højt til loftet og plads til den enkeltes udvikling, så virksomheden kan fortsætte den gode udvikling fremadrettet. JMA har haft en gennemsnitlig vækst på +11% i medarbejdere, +8 i kunder samt +12% på omsætningen sideløbende med, at de har investeret massivt i udvikling af medarbejdere, produkter og ydelser gennem de senest år.