Årets Netværk Randers Pris

Uddeles til en person, gruppe, forening eller virksomhed, der har udvist ekstraordinært initiativ for at styrke det lokale sammenhold i Randers, til gavn for en positiv udvikling i eller af byen.

I vurderingen lægger vi særlig vægt på, i hvor høj grad én eller flere af følgende indsatser er opfyldt:

  • Binde bydele/byen sammen
  • Tillidsskabende 
  • Bygge bro mellem personer, foreninger og/eller virksomheder
  • Fremme menneskelige og professionelle relationer
  • Gøre op med gamle fordomme og skabe nye positive historier

De nominerede i 2023

Familiefest i Skoven

En dag i 2020 gik 3 iværksættere en tur, i en skov, midt i Randers by, for at så et frø. Et frø der skulle vokse og blive til den hyggeligste lille festival, hvor der var plads til alle. Idéen om en festival, hvor der var plads til, at familier i alle former kunne samles om leg og musik dannede grobund for Familiefest i Skoven. Med hjælp fra nogle stærke lokale samarbejdspartnere og en uundværlig håndfuld ihærdige frivillige, startede festivalen i 2023. Der er i nomineringen lagt vægt på: Binde bydele/byen sammen - Bygge bro mellem personer, foreninger og virksomheder - Gøre op med gamle fordomme og skabe nye positive historier.

Operaen Randers

I 2021 så en ny virksomhed dagens lys i Randers. Udgangspunktet var ønsket om at skabe et sted, som kunne berige livet i byen. Operaen har på kort tid og med stor succes udfyldt et tomrum i Randers, som vi ikke vidste var der. Virksomheden har skabt rammer og fællesskaber på tværs af bl.a. alder, interesser, køn, handicap, sport, seksuel orientering, politisk anskuelse og social baggrund. Menneskene bag Operaen har fra starten haft fokus på de grundlæggende værdier om at være i øjenhøjde og møde folk med den åbenhed og respekt, som alle fortjener. De engagerer sig bl.a. også i forhold til erhvervsstrategien i Randers Kommune og indgår i partnerskaber på tværs af det private, det offentlige og civilsamfundet. Der er i nomineringen lagt vægt på: Binde bydele/byen sammen, Fremme menneskelige og professionelle relationer, Gøre op med gamle fordomme og skabe nye positive historier.

Randers Q

Tilbage i 2019 ytrede en række pigefodboldklubber i Randers ønske om en fælles indsats for at styrke pigefodbolden, og give pigespillerne bedre udviklingsmuligheder i et stærkt fodboldmiljø. Flere klubber oplevede udfordringer med rekruttering og fastholdelse af pigespillere – specielt i årgangene U13-U18, og med idrætskonsulenterne i Randers Kommune som tovholdere, blev der igangsat et arbejde på tværs af alle pigefodboldklubberne. Det samarbejde er i dag blevet til Randers Q. Randers Q er både et tilbud for bredden og eliten, og der er fokus på ordentlige forhold for både piger, trænere, ledere og forældre. Der er i nomineringen lagt vægt på: Binde bydele/byen sammen - Bygge bro mellem personer, foreninger og virksomheder - Gøre op med gamle fordomme og skabe nye positive historier.