Årets CSR-Arbejdsplads

(Randers Kommune – Jobcenter Randers Erhverv)

Prisen som Årets CSR-Arbejdsplads går til en virksomhed, der i hverdagen gør en særlig indsats for at rekruttere bredt og tænke alternative rekrutteringsløsninger ind i deres forretningsmodel. Årets CSR-Arbejdsplads indgår i forpligtende samarbejde med Jobcentret og bidrager til et mangfoldigt arbejdsmarked ved eksempelvis at ansætte udsatte ledige i CSR- eller fleksjob. Årets CSR-arbejdsplads tilbyder opkvalificering og praktik, hvorved de kompetenceudvikler ledige tilpasset den enkeltes evner og forudsætninger. Endvidere påtager virksomheden sig et uddannelsesansvar.

Et grundlæggende krav til Kommunens CSR-Arbejdsplads er at de understøtter verdensmål nr. 8 om anstændige job og økonomisk vækst. Randers Kommune forstår anstændige job ved at virksomheden udviser ordentlighed i forhold til et sundt arbejdsmiljø, hvor løn og arbejdsvilkår hviler på gældende overenskomster og lovgivning.

I vurderingen af indkomne indstillinger lægges der vægt på følgende parametre:

  • Virksomheden samarbejder med Jobcenter Randers om rekruttering, udviklingsforløb og fastholdelse af medarbejdere.
  • Virksomheden tilbyder CSR- og Fleksjobansættelse
  • Virksomheden tilbyder opkvalificering og uddannelsesmuligheder til sårbare unge og voksne eksempelvis gennem voksenlærlingeordning, erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og integrationsgrunduddannelsen (IGU).

De nominerede i 2023

Toppac A/S

Toppac blev etableret i 2002 med produktion og hovedkontor i Randers. Virksomheden designer, samt producerer sprøjtestøbt, fødevaregodkendt plastemballage med pilfingersikring – primært til fødevareindustrien. Den anvendte plast er 100% genanvendelig. Udvikling og vækst over de sidste 20 år kan tilskrives en konstant produktudvikling af innovative emballageløsninger med stor fokus på miljøet og bæredygtigheden. Virksomheden har 36 ansatte, herunder unge mennesker der varetager weekendarbejde, fleks-, CSR-, og seniorjobbere, voksenlærling på lager og kontinuerligt opkvalificering fra ufaglært til faglært industrioperatør. Endvidere er der godt samarbejde ift. praktikker. Toppac arbejder målrettet med ESG/CSR på strategisk og operativt niveau og det at skabe en bæredygtig arbejdspladskultur.

OnlinePOS A/S

OnlinePOS blev stiftet i 2008 med en vision om at skabe de bedste digitale POS-løsninger til restaurationsbranchen og har indenfor en kort årrække haft vokseværk, og er nu en 65 mand stor virksomhed med hovedkontor Randers og afdelinger i København og Oslo. Virksomheden udvikler knivskarpe POS-løsninger og har stærke integrationer med de bedste systemer på markedet inden for bl.a. økonomi, vagtplan og bordbooking. OnlinePOS støtter bl.a. et socialt formål og hjælper gerne mennesker med skånehensyn og har f.eks. ansat en CSR-jobber til dyrkning af grønsager samt er optaget af unge (også dem med diagnose) og har en udviklende organisationskultur. Virksomheden er ligeledes aktiv i bæredygtigheds-netværk og er altid åben for dialog om rummelige praktikpladser. Virksomheden arbejder for at skabe et ungdommeligt miljø, hvor forskellighed er en styrke.

EL-Recycling

EL Recycling blev stiftet i 2018 og er p.t. 32 ansatte, med det formål at sætte fokus på bæredygtig genbrug af elektronik og er bygget op på at alle skal vinde. Virksomheden tror på, at du vinder ved at købe et kvalitetsprodukt til en bedre pris end tilsvarende nyt – det gavner miljøet. Derfor arbejder El Recycling for at gøre en forskel økonomisk og miljømæssigt i IT-branchen – baseret på cirkulær økonomi. Virksomheden renoverer, opgraderer og rengør enhederne og sælger dem igen på samme vilkår som nyt. El Recycling er en virksomhed der også har et socialt formål og en mission om at forbedre mulighederne for job for udsatte mennesker gennem arbejdet i virksomheden og med IT. Derfor tilbyder man beskæftigelsesforløb, hvor nogle af funktionerne i virksomhedsdriften indgår med opgaver indenfor lager, logistik, produktion og rensning. Virksomheden hjælper bl.a. mennesker med autisme, CSR-job, fleksjobbere og pensionister i beskæftigelse. Det giver mulighed for at få et selvstændigt liv med selvforsørgelse, et meningsfyldt arbejde, kolleger og social kontakt, samt trivsel og livsglæde.